THÔNG BÁO VỀ KHU NHÀ Ở XÃ HỘI DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL

Mới đây Chủ đầu tư dự án The Western Capital vừa ra thông cáo báo chí về việc " Khu nhà ở xã hội thuộc Dự án The Western Capital "