THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG VÀ DỰ KIẾN BÀN GIAO NHÀ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG VÀ DỰ KIẾN BÀN GIAO NHÀ TRƯỚC 20/01/2022 TẠI DỰ ÁN THE WESTERN CAPITAL

Phòng Kinh Doanh The Western Capital xin trân trọng cập nhật thông tin về việc đẩy nhanh tiến độ thi công và Thời gian dự kiến bàn giao nhà trước 20/01/2022 tại dự án The Western Capital. Chi tiết quý khách hàng xem thông báo sau:

Hotline PKD phụ trách chuyển nhượng: 0938.722.882

 

Thông báo bàn giao nhà The Western Capital